Facebook

rychlý kontakt: tel.: +420 566 520 350

Dokonalé technologie, ekologie, životnost, emoce
Český výrobek Definitivní řešení

Profil IV78 - ekonomické řešení

technický nákres řezu oknem v profilu IV78

Okno dřevěné konstrukce s vlastností optimálního poměru ceny a výkonu dřevěného okna, kde je okenní rám i křídlo konstruován z vícevrstvých lepených hranolů - třívrstvá lamela - sendvičová konstrukce EURODECK® zaručuje tvarovou stálost a dlouhou životnost oken.

Toto dřevěné okno je vhodné pro rodinné i bytové domy, průmyslové objekty a všude tam, kde je vyžadován vyšší zvukový útlum.

Zasklení: izolační dvojsklo nebo trojsklo, tloušťka skla až 38 mm, tepelně i hlukově výborně izoluje.

Tloušťka rámů: 78 mm
Tloušťka křídla: 78 mm
Součinitel prostupu tepla skla: Ug = až 0,76 W/m2K
Tepelná propustnost celého okna: Uw = až 1,0 W/m2K
Počet těsnění: 2
řez dřevěným oknem EURODECK  - vnější strana s okapnicemiřez dřevěným oknem EURODECK - vnitřní strana
  • křídla a rámy jsou vybaveny okapnicemi z eloxovaného hliníku se spodním větráním, které zajišťují spolehlivý odtok vody i při náporovém dešti - barvu okapnice (spolu s koncovkami) si můžete zvolit podle barvy vašich oken
  • barva rámů - standardní barevná škála z 15 barevných lazur nebo krycích barev dle RAL vzorníku

 

POŽADAVKY NA OKNA

Novela ČSN 73 0540-2 o požadavcích na tepelnou ochranu budov, stanoví především dva hlavní parametry. Výrazně snižuje přípustnou hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna na Uw=1,5Wm2K a doporučenou hodnotu na Uw=1,2 W/m2K a definuje hranici nejnižší přípustné teploty na vnitřním povrchu konstrukce (při nižší teplotě by kondenzovala na povrchu vlhkost).

Teplota na vnitřním povrchu okna nesmí klesnout pod 10,2°C a to za podmínek vnitřní teploty 21°C, venkovní -15°C a relativní vlhkosti 50%.

Řez okenním profilem

 
 
 
 
EURODECK, s.r.o.
Závist 21 - Lavičky
Velké Meziříčí 594 01
  Telefon: 566 520 350
Fax: 566 520 556
E-mail:
info@eurodeck.cz